+ 420 226 222 318

Základní vlastnosti
čipového systému
ISIC PORT

Individuální
nastavení dle
potřeb školy
Základní
řešení
od 50 000 Kč
Snadné
uvedení do
provozu
Úspora
administrativy
pro školu
Bezpečné
a vždy
aktualizované
řešení

Správa identifikace
a přístupů do školy

ISIC PORT umožňuje škole přidělovat a upravovat žákům i zaměstnancům (držitelům průkazu ISIC/ITIC) práva k přístupu do určitého prostoru nebo k určitým službám. Správa ID a oprávnění probíhá v intuitivním cloudovém rozhraní, kde se všechny aktivity evidují a lze je dohledávat a dále zpracovávat. Veškerá osobní data v cloudu i aplikaci jsou chráněna v souladu s nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR).

Jak probíhá identifikace
v systému ISIC PORT

Škola vydá průkaz ISIC/ITIC přes jeden z našich systémů v cloudu (NCDB). Průkaz funguje jako nosič ID daného držitele a je možné jej takto využít v plastové podobě i v mobilní aplikaci.

Školní administrátor přenese údaje o žáku/učiteli ze školního informačního systému do cloudového systému pro správu ID, kde také danému ID přidělí oprávnění ke vstupu.

Žák/učitel obdrží e-mailem a/nebo SMS odkaz ke stažení mobilní aplikace (mobilního klíče) do svého chytrého telefonu. Pokud tuto možnost nemá nebo ji škola nechce využít, systém ISIC PORT může využívat i s plastovým průkazem.

Jakmile si žák/učitel aplikaci aktivuje (u mladších 15 let aktivuje zákonný zástupce), má již umožněn přístup dle nastaveného oprávnění. Plastová podoba průkazu aktivaci nevyžaduje.

Identifikace probíhá bezkontaktně pomocí mobilního telefonu s otevřenou aplikací nebo pomocí plastového průkazu. Každá aktivita se zaznamenává do cloudového úložiště a zároveň propisuje do příslušných školních systémů (třídní kniha, evidence docházky a dálší…).

Jak probíhá identifikace
v systému ISIC PORT

Záznamy ze systému ISIC PORT lze díky snadnému napojení na systémy třetích stran využít pro předvyplnění elektronické třídní knihy nebo evidence docházky zaměstnanců. Docházku lze takto zaznamenávat automaticky, což školám šetří administrativu.

V kombinaci s turnikety je díky záznamu aktivit proběhlých na čtečkách možné mít neustále přehled o tom, kdo se v budově pohybuje.
Lze rovněž nastavit odesílání automatických zpráv rodičům o příchodu/nepříchodu žáka do školy.