+ 420 226 222 318

Průkaz ISIC
pro studenty
i školy

Podporované průkazy

Co je ISIC?

ISIC (International Student Identity Card)
je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta základní, střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů.

Průkaz ISIC poskytuje studentům velké množství slev v České republice i ve světě. Funguje také jako potvrzení statusu studenta ve veřejné dopravě na území České republiky.

Variantou pro učitele je mezinárodní průkaz ITIC (International Teacher Identity Card).
Nepedagogickým pracovníkům škol je určen průkaz ALIVE, který nabízí velké množství slev. ALIVE je platný pouze v České republice.

ISIC v mobilní aplikaci

Projekt
ISIC školám

Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO. Licenční autoritou pro Českou republiku je GTS ALIVE s.r.o., a to již přes 25 let.

Výdej průkazů v České republice probíhá převážně prostřednictvím vysokých, středních i základních škol. Průkaz ISIC tak slouží nejen jeho držitelům, ale i samotným školám, které jej využívají jako vlastní školní ID.

O tom, jak se zapojit do projektu ISIC Školám, se dozvíte více na www.isicskolam.cz nebo na schůzce s některým z našich zástupců.

Potvrzení statusu studenta
Čipová karta
Průkaz studenta
Slevová karta